DAC

DAC staat voor Dolfijnen Advies Commissie. Momenteel is dit een gelegenheidsteam gevormd uit Welpen/Dolfijnen-stafleden vanuit verschillende groepen, ondersteund door het Admiraliteitsbestuur. De afgelopen jaren heeft dit team een DAC-dag georganiseerd waaraan ongeveer 100 Welpen/Dolfijnen van verschillende groepen uit Admiraliteit 12 aan meededen. Daarnaast is er ook een DAC team speciaal voor het Welpen en Dolfijnenspel van het Pinksterkamp.
In het verleden kende Admiraliteit 12 de Spel Advies Commissie, later omgedoopt tot A-team (Activiteiten team). Het doel van dit team was om voor alle speltakken ondersteuning te bieden in spel door organiseren van bijvoorbeeld het regiobowlen, kwartiermeestersweekend, Dolfijnen speldag etc. Dit is nu opgevangen door andere commissies of door teams die onderdeel uitmaken van Regio Drie Rivieren Utrecht. Ook worden veel spelideeën onderling uitgewisseld in de Whatsapp groep voor stafleden..Maar dat wil niet zeggen dat we niet open staan voor een vernieuwde commissie of projectgroep. Enthousiastelingen en nieuwe ideeën zijn natuurlijk altijd welkom!