Sociale veiligheid

De admiraliteit wil dat haar vrijwilligers en de jeugd- en kaderleden van de groepen binnen de admiraliteit op een veilige manier het spel van Scouting kunnen spelen.

Aangezien de admiraliteit vrijwel geheel uit vrijwilligers bestaat die uit de scoutinggroepen komen, is het onderwerp “In veilige handen” redelijk bekend.

Scouting Nederland biedt goede handvatten om veilig te kunnen spelen.  Alle vrijwilligers van de admiraliteit hebben een geldige VOG. Deze wordt iedere 3 jaar opnieuw aangevraagd.

Er is een vertrouwenspersoon aangesteld: Maike Eussen.  Deze kun je bereiken via het contactformulier hieronder.

De vertrouwenspersoon gebruikt het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag van Scouting Nederland wanneer dat nodig is.

Er kan ook contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon van je eigen groep of van één van de regio’s waar de groepen uit de admiraliteit lid van zijn.

Regio drie rivieren:
https://scouting-utrecht.nl/?page_id=3584

Regio Neder Veluwe:
https://nederveluwe.scouting.nl/regio-nv/sociale-veiligheid

Regio de Meierij
https://scoutingdemeierij.nl/de-regio/medewerkers

Contactformulier voor de vertrouwenspersoon

 

Verificatie