Algemeen

De hoofdtaak van de Admiraliteit is ondermeer het volgende.

 • Voeren van overleg, verzamelen en aanbieden van informatie en het volgen van ontwikkeling voor het veilig en milieubewust varen.
 • Organiseren van trainingen, regionale, interregionale, dan wel landelijke trainingen.
 • Verzorgen van botenkeuringen.
 • Toetsen van kennis en vaardigheden bij kader en jeugdleden.
 • Stimuleren en ondersteunen van activiteiten.

Door aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Watersport Vereniging is de belangenbehartiging bij de watersport veiliggesteld.

Voor het verwezenlijken van de verschillende activiteiten zijn de volgende bijeenkomsten gepland.

 • In het voorjaar en najaar een speloverleg waterwerk met alle groepen; de Vlootraad (klik voor verslagen)
 • Maandelijks een afstemmingsbijeenkomst van de verschillende commissies en het bestuur
 • Maandelijks of tweemaandelijks commissievergaderingen van de technische- en de nautische / veiligheidscommissie (TAC en NAC)
 • Start- en programmatraining waterwerk en de cursus werfbaas
 • Een- tot tweemaal per jaar afstemmingsbijeenkomst CWO-beoordelaars in voorjaar en najaar theorie-examens voor CWO
 • Voorjaar en najaar vaardagen voor CWO, in het voorjaar een weekendcursus CWO
 • Voorjaarskeuringen bij de groepen van varend materiaal (in het water) en najaarskeuringen bij de groepen van varend materiaal (op de kant)
 • Groepsbezoeken voor de wat informeler contacten
 • Landelijke platform overleggen waterwerk; kleine Vlootraad
 • Ledenactiviteiten; bijvoorbeeld een vlottentocht, maar zeker het pinksterweekend met de roei-, wrik- en zeilwedstrijden