Botenkeuringen

Om te bewerkstelligen dat het varend materiaal aan veiligheidseisen voldoet moet dit regelmatig aan een keuring worden onderworpen.

Voor vrijwel alle schepen betekent dit dat zij jaarlijks door de Technische Advies Commissie worden gekeurd. Hierbij wordt gelet op de eisen die gelden voor de klasse van het schip, op de onderhoudstoestand en op de inrichting en uitrusting.
Hierbij wordt rekening gehouden met het soort vaartuig, het thuiswater en het beoogde vaarwater.

Voor elk goedgekeurd schip wordt jaarlijks een keuringssticker verstrekt. De uitslag van de keuring kan worden aangetekend op het keuringscertificaat/ meetbrief en wordt opgenomen in de landelijke registratie.
Uiteraard mag met een afgekeurd schip niet worden gevaren en mag niet op een vaarwater worden gevaren waarvoor het schip niet geschikt bevonden is.

 

Varend onderdeel van de Regio Drie Rivieren, Scouting Nederland