CWO Weekend 9-10 juni

De NAC oragniseert een zeilinstructieweekend op 9-10 juni op het terrein van Triton in Culemborg. Er wordt zaterdagochtend verzameld om 09.00 uur en op zondag rond 17.00 uur is het kamp afgelopen. Van iedere deelnemende groep willen we voor het weekend een staflid zien, als instructeur of anders om op een andere manier te ondersteunen, maar in ieder geval als aanspreek punt voor de eigen leden.
Iedere groep mag vier personen inschrijven, voor dit aantal is gegarandeerd dat er plek. Mochten er nog meer enthousiaste jeugdleden zijn die mee willen, geef dit dan aan bij je inschrijving. Bij voldoende ruimte hebben kunnen zij ook mee. Dit laten we je dan zo snel mogelijk na de sluitingsdatum van de inschrijving weten. Kinderen op alle niveau’s (I/II/III) zijn welkom op het kamp. Het is van belang dat bij de inschrijving een goede inschatting wordt gemaakt van het beginniveau zodat ze tijdens het weekend zelf goed les kunnen krijgen.
Inschrijvingen kunnen worden gedaan met dit formulier voor 13 mei. In de week van 21 mei volgt een definitieve bevestiging en een brief om aan ouders/verzorgers te geven. Deelnamegeld is € 20,- te betalen op het kamp. Dit is inclusief eten en drinken, huur van het materiaal en eventueel behaalde insignes, diploma’s en/of vorderingenstaten.